Nicolaus Brahé

Personalia

 • Doop 1741-11-19
 • Begraven 1801-01-02
 • Godsdienst gereformeerd (hervormd)
 • Herkomst Amsterdam

Gebeurtenissen

 • 1741-11-19 doop
 • 1769-01-26 benoeming
 • 1769-01-31 aanstelling
 • 1769-02-20 admissie op nominatie van Amsterdam
 • 1779-10-21 ondertrouw
 • 1800-12-30 ambtsbeëindiging overleden
 • 1801-01-02 begraven

Werk

 • Leeftijd bij aanstelling 27
 • Werkzame jaren van 1769 tot 1800

Nevenfuncties

 • van 1798 lid van de kamer van assurantie en zeezaken van het comité van justitie

Locaties

 • van 1769 tot 1772 Singel, tussen Nieuwendijk en Raadhuisstraat
 • van 1773 tot 1788 Brouwersgracht bij de Herenmarkt
 • van 1789 tot 1801 Singel, tussen Nieuwendijk en Raadhuisstraat

Netwerk

Bronnen

 • persoon was klerk bij Dominicus Geniets (1756) SAA, 5075, inv.nr. 13544, 21 maart 1756 (KLAB04851000371)