mr. Lucas Willem Kramp

Personalia

 • Doop 1716-10-16
 • Godsdienst
 • Herkomst Amsterdam
 • Aantekening
  Uit ambt gezet wegens verzuim en wangedrag en ten eeuwigen dagen uit Holland en West-Friesland verbannen. Hij had een valse opgave van getuigen gedaan bij het passeren van een testament. Met zijn functie als commies van 's Lands Werf was hij een spil in het netwerk van de Oranjegezinden tegen de patriotten. Hij is overleden vóór 19 april 1787.

Gebeurtenissen

 • 1716-10-16 doop
 • 1739-03-07 studie: ingeschreven in de rechten te Leiden
 • 1741-02-08 studie: gepromoveerd in de rechten te Leiden
 • 1743-01-30 benoeming
 • 1743-01-30 aanstelling
 • 1743-03-04 admissie op nominatie van Amsterdam
 • 1743-05-09 ondertrouw
 • 1778-01-28 ambtsbeëindiging wegens verzuim en wangedrag uit zijn ambt gezet en verbannen, had een valse opgave van getuigen gedaan bij een testament

Werk

 • Leeftijd bij aanstelling 26
 • Werkzame jaren van 1743 tot 1777

Nevenfuncties

 • van 1740 tot 1777 advocaat
 • van 1764 commies van 's Lands Werf

Locaties

 • van 1743 tot 1753 Singel, tussen Nieuwendijk en Raadhuisstraat
 • van 1743 Singel bij de Jan Roonpoorts Toren
 • van 1754 tot 1765 aan de Admiraliteitswerf (Kattenburgerplein)
 • van 1766 tot 1770 Haarlemmerdijk
 • van 1771 tot 1777 Brouwersgracht

Netwerk

Persoonlijk netwerk

Relaties met andere personen

 • getrouwd met Clara Martha Brooks
 • had als getuige Willem Otto Brooks
 • had als getuige Albertus Berewout

Bronnen

 • overig Kramp beschuldigd de equipagemeester van fraude.
 • overig Rol van Lucas Willem Kramp als notaris van het Oranjehof. Trouw (09-02-1996), https://www.trouw.nl/cultuur-media/stadhouderlijke-staf-financierde-informanten-en-infiltranten~b5b4c7d6/
 • overig Gepromoveerd in Leiden SAA, 5061, inv.nr. 1822, scannummer 6, 16 februari 1741
 • overig Overleden vóór 19 april 1787 SAA, 5001, inv.nr. 1089, pagina 33
 • adres op de Singel bij de Jan Rodenpoortstoren (1743) SAA, 5075, inv.nr. 12288, 7 december 1743 (NOTQ00219000084)