mr. Jeronimus Nolthenius

Personalia

 • Doop 1738-12-21
 • Begraven 1796-12-24
 • Godsdienst gereformeerd (hervormd)
 • Herkomst Amsterdam
 • Aantekening
  Notaris van de ambachtsheerlijkheid Ouderkerk;

Gebeurtenissen

 • 1738-12-21 doop
 • 1759-12-19 studie: gepromoveerd in de rechten te Utrecht
 • 1761-01-29 eed afgelegd
 • 1763-01-21 ondertrouw
 • 1764-02-17 admissie op nominatie van Amsterdam
 • 1768-01-28 benoeming
 • 1768-01-28 aanstelling
 • 1796-12-24 begraven
 • 1796-12-27 ambtsbeëindiging overleden

Werk

 • Leeftijd bij aanstelling 25
 • Werkzame jaren van 1768 tot 1795

Nevenfuncties

 • van 1759 tot 1796 advocaat
 • van 1764 tot 1792 secretaris van Ouderkerk
 • van 1766 tot 1796 afslager van de Nieuwe Vismarkt
 • van 1772 tot 1796 regent van het Nieuwezijds Huiszittenhuis
 • van 1775 schout van Ouderkerk
 • van 1782 tot 1787 commissaris van de Genenerale Nederlandse Lijfrenten Compagnie
 • van 1753 gelegenheidsdichter

Talen

 • Frans
 • Latijn

Locaties

 • van 1763 Kloveniersburgwal
 • van 1768 tot 1770 Leliegracht tussen de Keizersgracht en Prinsengracht
 • van 1771 tot 1793 Keizersgracht, tussen Raadhuisstraat en Leidsestraat
 • van 1794 Leliegracht
https://notarissennetwerk.nl/images/notary/nolthenius.jpg

Netwerk

Bronnen

 • ander protocol Protocol te Ouderkerk Stadsarchief Amsterdam, 30312, 4-6
 • portret Joseph Marinkel, Portrait of Jeronimus Nolthenius (1738-1796), 1761 gedateerd RKD, https://rkd.nl/explore/images/127331
 • overig Eed afgelegd SAA, 5061, inv.nr. 1822, scannummer 17, 8 april 1761
 • overig was gelegenheidsdichter Database gelegenheidsgedichten, gedicht 4621, geschreven op 17 april 1753
 • adres Leliegracht tussen de Keizersgracht en Prinsengracht SAA, 5075, inv.nr. 15168, akte 38, 11 maart 1769 (KLAB04168000165)
 • overig akte in het Latijn SAA, 5075, inv. nr. 15170, 3 januari 1771 (KLAG05382000036)
 • persoon had als getuige Balthasar Noltenius (1777) SAA, inv.nr. 15178, 22 december 1777 (NOTR00273000847)