mr. Matthias Temminck

Personalia

 • Doop 1734-02-26
 • Godsdienst gereformeerd (hervormd)
 • Herkomst Amersfoort

Gebeurtenissen

 • 1734-02-26 geboren te Amersfoort
 • 1757-05-28 studie: gepromoveerd in de rechten te Utrecht
 • 1757-07-29 eed afgelegd
 • 1761-01-28 benoeming
 • 1761-01-31 aanstelling
 • 1761-02-17 admissie op nominatie van Amsterdam
 • 1762-08-13 ondertrouw
 • 1764-01-28 ambtsbeëindiging ontslag genomen

Werk

 • Leeftijd bij aanstelling 21
 • Werkzame jaren van 1761 tot 1764

Nevenfuncties

 • van 1760 commissaris over het taxeren van de achtste penning op nieuwe en gerepareerde gebouwen
 • van 1757 tot 1784 advocaat
 • van 1768 tot 1785 regent van het Gasthuis
 • van 1795 tot 1803 curator van de Illustre scholen
 • van 1784 tot 1787 bewindhebber van de VOC
 • van 1759 tot 1772 gelegenheidsdichter

Locaties

 • van 1761 Hartenstraat
 • van 1762 tot 1763 Keizersgracht, tussen Raadhuisstraat en Leidsestraat
https://notarissennetwerk.nl/images/notary/Matthias Temminck.jpg

Persoonlijk netwerk

Relaties met andere personen

 • getrouwd met Clasina Nijman

Bronnen

 • overig Gepromoveerd in Utrecht en eed afgelegd SAA, 5061, inv.nr. 1822, scannummer 14, 30 augustus 1757
 • overig geboren in Amersfoort op 26 februari 1734 als zoon van Koenraad Temminck en Elizabeth Johanna Kool Van der Aa, deel 18, pagina 58
 • portret Edme Quenedey, Portret van Matthias Temminck (1734-1814) Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, https://rkd.nl/explore/images/176103
 • overig bewindhebber van de VOC in 1784 Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, https://rkd.nl/explore/images/176103
 • portret Jacobus Wijsman, Matthias Temminck Erfgoed Leiden, https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/detail/d74e2286-26bc-11e3-8408-3cd92befe4f8/media/6e18e8d3-bcac-bf99-0804-6b3b6e5154ff
 • overig was gelegenheidsdichter Database gelegenheidsgedichten, gedichten 4966, 5524, 5561, geschreven tussen 3 april 1759 en 15 november 1772