Jan van Vollenhoven

Personalia

 • Doop 1726-10-06
 • Begraven 1780-12-12
 • Godsdienst remonstrants
 • Herkomst Amsterdam

Naamsvarianten

 • Jan Anthonisz. van Vollenhoven

Gebeurtenissen

 • 1726-10-06 doop 5 jaar oud
 • 1749-01-30 benoeming te Amsterdam
 • 1749-01-31 aanstelling te Amsterdam
 • 1749-02-13 admissie op nominatie van Amsterdam te 's Gravenhage
 • 1780-12-12 begraven
 • 1781-01-26 ambtsbeëindiging overleden

Werk

 • Leeftijd bij aanstelling 27
 • Werkzame jaren van 1749 tot 1780

Nevenfuncties

 • van 1746 klerk

Locaties

 • van 1749 tot 1761 Herengracht 251
 • van 1762 tot 1780 Keizersgracht, tussen Brouwersgracht en Raadhuisstraat

Netwerk

Bronnen

 • adres Herengracht 251 (1749-1761) H. de la Fontaine Verwey, Vier eeuwen Herengracht (Amsterdam 1976)
 • persoon Jan Anthonisz. van Vollenhoven was klerk bij notaris Isaak Angelkot SAA, 5075, inv.nr. 8543, akte 584, 17 oktober 1740