mr. Jan Willemsz

Personalia

  • Godsdienst
  • Herkomst

Gebeurtenissen

  • 1561-09-11 admissie op nominatie van Rotterdam

Werk

  • Leeftijd bij aanstelling
  • Werkzame jaren van 1578

Nevenfuncties

  • van 1561 substituut-secretaris van Rotterdam